WENBO A/S, HJØRRING

Wenbo A/S er en lokal Hjørring virksomhed, som udvikler, opfører og driver udlejnings-ejendomme med private boliger og butikker i Hjørring by. Virksomheden har opført nye bolig blokke i byens forstæder, og har det seneste år opkøbt og renoveret en del gamle ejendomme i byens centrum.

Ud over ejendomme i Hjørring ejer Wenbo også en del vindkraft anlæg i Danmark og Tyskland, som samlet producerer knap 20.000.000 kWh årligt. Denne CO2-frie el-produktion svarer til omkring 16.000 private danske husstandes elforbrug. Med Hjørring kommunes i alt 31.000 hustande producerer og leverer  vi som lokal virksomhed dermed hvad der svarer til mere end halvdelen af det samlede elforbrug hos vores kommunes private husstande med CO2 fri vindenergi.

Herudover ejer og driver vi to restauranter og to butikker i Hjørrings gågade, samt halvdelen af de hangarer der findes i Sindal Lufthavn. Hangarene er udlejet til stationære privatejede fly, samt til turister og forretningsdrivende som kommer flyvende til Sindal for at besøge Vendsyssel.