Wenbo A/S projekterede og opførte i perioden fra 2000 til 2011 et stort antal vindkraft anlæg i Danmark og Tyskland, som blev solgt til danske og tyske investorer. Nogle af de første projekter beholdt vi i en periode, og i dag ejer og driver vi stadig ti af disse vindmøller. Den samlede produktion af CO2 fri elektricitet fra vores vindmøller udgjorde i 2017 i alt 18.157.504 kWh, hvilket svarer til næsten 16.000 husstandes elforbrug. Med Hjørring kommunes i alt 30.724 hustande producerer og leverer  vi som lokal virksomhed dermed hvad der svarer til mere end halvdelen af det samlede elforbrug hos vores kommunes private husstande med CO2 fri vindenergi.
 • Hesselbach, Bayern

  Ved den lille by Hesselbach vest for Bamberg i det tyske Bayern rejste vi i 2005 en 1500 kW NEG-Micon vindmølle med en totalt højde på 150 meter, som vi stadig driver. Denne vindmølle producerede …

 • Löhne, Nordrhein-Westfalen

  I årene 2005 og 2006 opførte vi ved byen Löhne nord for Osnabrück i Tyskland to 1.5 MW NEG-Micon vindmøller med en højde på 150 meter. De to vindmøller producerede i 2017 samlet 4.916.782 kWh.

 • Broløkke, Syd-Langeland

  Ved den gamle herregård Broløkke i det sydlige Langeland rejste vi i sommeren 2002 endnu en 900 kW NEG-Micon vindmølle med en navhøjde på 50 meter og en totalhøjde på 78 meter. Vindmøllen producerede i …

 • Løjtved Hovedgaard, Fyn.

  I efteråret 2002 opførte vi tre 900 kW NEG-Micon ved Løjtved hovedgård på Sydfyn. Den ene af vindmøllerne blev solgt til godsejeren, som stadig ejer og driver den. De sidste to beholdt vi selv, og …

 • Lindknud, Midtjylland

  Vores fire 900 kW NEG-Micon ved Lindknud syd for Billund rejste vi i december 2002, og de producerede i 2017 samlet 5.402.017 kWh. Vindmøllerne har en navhøjde på 50 meter og en total højde på …